Warsztaty taneczne dla dzieci od zerówki do III klasy szkoły podstawowej - płatne
rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy na III cykl warsztatów (kwiecień 2018 roku)


grupa I.3 - dla uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej
grupa III.3- dla uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej

Zgłoszenia  na warsztaty - podpisany regulamin warsztatów złożony najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2018 roku.
Termin wpłat  do 5 kwietnia 2018 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły).


Warsztaty odbywają się na salach baletowych w budynku szkoły baletowej w grupach minimum 10 osobowych. Warunkiem uczestnictwa w danym cyklu warsztatów tanecznych jest złożenie podpisanego własnoręcznie przez rodzica (prawnego opiekuna) regulaminu oraz wniesienie opłaty za dany cykl warsztatów.

Wpis na listę do danej grupy następuje po złożeniu podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego regulaminu, według kolejności wpłat, na podstawie dowodu wpłaty.

Po rozpoczęciu danego cyklu warsztatów można zapisać się do grupy pod warunkiem, że są wolne miejsca. Wtedy opłata za warsztaty przeliczana jest proporcjonalnie do ilości zajęć.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia warsztatów w regulaminie oraz pod numerem telefonu w sekretariacie szkoły
42 613 10 20 w godzinach 8.00-16.00. W czwartki sekretariat czynny w godzinach 10.00-18.00

Po rozpoczęciu warsztatów opłaty nie podlegają zwrotowi. Czas nieobecności nie stanowi podstaw do zwrotu opłaty za warsztaty.

REGULAMIN WARSZTATÓW

PLAN ZAJĘĆ I OPŁAT - III CYKL WARSZTATÓW (kwiecień 2018)

Warsztaty prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna (przygotowanie metodyczne i przygotowanie pedagogiczne)

Nauczyciele prowadzący zajęcia:
     - Elżbieta Niezgodzka - od września 2016 roku nauczyciel tańca klasycznego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, absolwentka łódzkiej szkoły baletowej, do niedawna tancerka Teatru Muzycznego w Łodzi (ma na swoim koncie liczne tournee po po Europie), absolwentka Pedagogiki Tańca w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.


Opłaty za warsztaty taneczne należy wpłacać na konto:
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella,
Łódź, ul. Wrocławska 3/5, 91-052 Łódź
NBP O/O Łódź 73 1010 1371 0070 7013 9134 0000
(podać w przelewie nazwisko i imię dziecka oraz dopisek „warsztaty - grupa nr ……”)
___________________________________________________________________________________________________

Strona główna


Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi
2018-03-23 11:10:48