Informacje o szkole

Edukacja wczesnoszkolna w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi - klasy I-III szkoły podstawowej (prowadzone w ramach eksperymentu pedagogicznego). Nauka w szkole jest bezpłatna.
Uczniowie oprócz zajęć ogólnokształcących  (w tym język angielski) uczą się podstaw tańca klasycznego, podstaw tańca współczesnego, podstaw tańca ludowego i rytmiki.
Dla uczniów czekających na rodziców zapewniamy opiekę świetlicową do godziny 17.00

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I-III szkoły podstawowej (edukacji wczesnoszkolnej) na stronie BIP Szkoły


Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella od IV klasy szkoły podstawowej
Nauka w szkole trwa 9 lat.
W okresie 9 lat nauki realizowana jest podstawa programowa przedmiotów ogólnokształcących klas IV-VI szkoły podstawowej, trzech lat gimnazjum i trzech lat liceum oraz podstawa programowa przedmiotów artystycznych.
W szkole dzieci mają możliwość uczyć się języka angielskiego w klasach I-III szkoły baletowej, języka angielskiego i języka rosyjskiego od klasy IV.

Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 17.20.
Uczniowie, którzy kończą wcześniej zajęcia (przed 17.20) mogą czekać na rodziców w szkolnej czytelni pod opieką nauczyciela.

W roku szkolnym 2015/2016 klasy VI i IX realizują starą podstawę programową z zajęć artystycznych. W klasach pozostałych realizowana jest nowa podstawa programowa z zajęć artystycznych i nowy ramowy plan nauczania (eksperyment pedagogiczny w klasach III, IV, V, VII i VIII
Uczniowie klasy III szkoły baletowej przystępują obowiązkowo do sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej.
Uczniowie klasy VI szkoły baletowej przystępują obowiązkowo do egzaminu gimnazjalnego.
Uczniowie klasy IX (ostatniej) po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują dyplom zawodowego tancerza. Uczniowie po ukończeniu klasy IX zdają egzamin maturalny.

Dzieci od najmłodszych lat mają możliwość wypowiadania się i kreowania poprzez kontakt ze sceną Teatru Wielkiego w Łodzi, uczestniczenia w różnych imprezach teatralnych, koncertach środowiskowych, koncertach charytatywnych. Co roku na scenie Teatru Wielkiego odbywa się koncert szkolny z pokazem dyplomantów, podczas którego można podziwiać uczniów w repertuarze tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i współczesnego.
W ramach praktyk scenicznych uczniowie biorą udział w spektaklach baletowych Teatru Wielkiego w Łodzi.
Najzdolniejsi uczniowie biorą udział w konkursach baletowych w Polsce i za granicą.

W szkole jest 6 sal baletowych, sale lekcyjne, biblioteka (oprócz książek jest duży zbiór utworów muzycznych, nagrań DVD baletów oraz archiwum koncertów, spektakli szkolnych), stołówka szkolna, gabinet fizjoterapii, magazyn kostiumów, pracownia krawiecka, pracownia szewska.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkoły baletowej na stronie BIP Szkoły

Uczniowie spoza Łodzi mogą mieszkać w Bursie Szkół Artystycznych przy ulicy Rybnej 11ABC (niedaleko szkoły) http://www.bsalodz.pl/

Strona główna


Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi
2015-11-03 16:36:25