Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

rok 2008
Dominika Andrzejczak – klasa VIII
Stypendium naukowe I stopnia za szczególne osiągnięcia związane z edukacją