Stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

rok szkolny 2019/2020
Kasper Górczak – klasa VIII

rok szkolny 2018/2019
Zofia Wara-Wąsowska – klasa VII

rok szkolny 2017/2018
• Natalia Augustyniak – klasa V
• Kasper Górczak – klasa
• Hanna Szychowicz – klasa IX

rok szkolny 2016/2017
• Mariusz Morawski – klasa IX
• Aleksandra Dudzik – klasa VII
• Mariusz Morawski – absolwent

rok szkolny 2015/2016
• Hanna Szychowicz – klasa VII
• Mariusz Morawski – klasa VIII

rok szkolny 2014/2015
Adrianna Rieske – klasa VIII

rok szkolny 2013/2014
• Emilia Sambor – klasa V
• Hanna Szychowicz – klasa

rok szkolny 2012/2013
• Kinga Łapińska – klasa VII
• Milena Bartoszewska – klasa IX
• Daria Majewska – absolwentka

rok szkolny 2011/2012
Daria Majewska – klasa VIII

rok szkolny 2010/2011
Daria Majewska – klasa VII

rok szkolny 2008/2009 
• Iga Krataabsolwentka
• Iga Krata – klasa IX

rok szkolny 2006/2007
Sharon Pietrzak – klasa VI