Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi

jedna z pięciu państwowych ogólnokształcących szkół baletowych w Polsce i jedyna w województwie łódzkim.

Szkoła kształci  zawodowych tancerzy, którzy po ukończeniu szkoły tańczą na scenach w kraju i za granicą, w zespołach baletowych teatrów muzycznych, operowych i operetkowych oraz w zespołach Pieśni i Tańca „Śląsk” i „Mazowsze”.

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi przyznało szkole medal „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej za kreatywne i ważne społecznie dokonania na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi27 III 2007 roku. Patronką medalu jest jedna z najwybitniejszych łodzianek XX wieku, współtwórczyni Opery Łódzkiej, baletu i szkolnictwa baletowego w Łodzi.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi przyznało Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Certyfikat „Kreator kompetencji społecznych” 17 czerwca 2013 roku oraz Certyfikat Instytucji Innowacyjnej 18 czerwca 2010 roku.