Program Stypendialny „Młoda Polska”

XIII edycja – rok 2016
Adrianna Rieske – studia w Hochschule für Musik und Theater München, Niemcy

XII edycja – rok 2015 
Emilia Sambor – stypendium na naukę w Ecole de Danse L’Opera National de Paris, Francja

IX edycja – rok 2012
Olga Świetlicka – stypendium na realizację spektaklu „Name”, udział w kursach i warsztatach

VI edycja – rok 2009
Olga Świetlicka – stypendium na studia na Anton Bruckner Privatuniversität Institute for Dance Arts w Linz