Dyplomy, certyfikaty

NAGRODY:

27 marca 2007Towarzystwo Przyjaciół Łodzi przyznało szkole medal „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej za kreatywne i ważne społecznie dokonania na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi. Patronką medalu jest jedna z najwybitniejszych łodzianek XX wieku, współtwórczyni Opery Łódzkiej, baletu i szkolnictwa baletowego w Łodzi.

Certyfikat medalu „Pro publico bono

DYPLOMY I PODZIĘKOWANIA

Podziękowania od Marii Łapińskiej ParnellPodziękowanie uroczystość Podsumowana Ruchu Innowacyjnego w Szkolnych Systemach Edukacji.Podziękowanie od Związku Nauczycielstwa Polskiego.Podziękowanie ZASP w 100 rocznicę urodzin Parnella.

CERTYFIKATY: