INFORMACJE O SZKOLE


 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi to publiczna szkoła artystyczna, która realizuje kształcenie ogólnokształcące i artystyczne w zawodzie tancerz. Szkoła realizuje zarówno edukację wczesnoszkolną, jak i naukę w klasach wyższych. Nauka w szkole jest bezpłatna.

 


Edukacja baletowa (klasy I-IX)
Nauka trwa 9 lat i w jej trakcie realizowana jest podstawa programowa przedmiotów ogólnokształcących szkoły podstawowej oraz liceum, a także podstawa programowa przedmiotów artystycznych.

Uczniowie w naszej szkole zdobywają umiejętności w zakresie m.in.:

 • tańca klasycznego
 • tańca współczesnego
 • tańca ludowego i charakterystycznego
 • tańca dawnego
 • historii tańca
 • rytmiki

W szkole dzieci uczą się języków: angielskiego i rosyjskiego.

Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 18.10. Uczniowie, którzy kończą wcześniej zajęcia mogą czekać na rodziców w szkolnej czytelni pod opieką nauczyciela do godziny 17.30

Uczniowie klasy IX podchodzą do egzaminu dyplomowego oraz maturalnego. Absolwent naszej szkoły otrzymuje dyplom zawodowego tancerza.


Edukacja wczesnoszkolna (klasy Ie-IIIe)
Od 1 września 2013 w naszej szkole prowadzona jest edukacja wczesnoszkolna.

Oprócz zajęć edukacji wczesnoszkolnej uczniowie realizują również zajęcia artystyczne takie jak:

 • 2 godziny podstaw tańca klasycznego
 • 2 godziny podstaw tańca ludowego
 • 2 godziny podstaw tańca współczesnego
 • 2 godziny rytmiki

Dla uczniów czekających na rodziców zapewniamy opiekę świetlicową do godziny 17.00


Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Dzieci od najmłodszych lat mają możliwość wypowiadania się i kreowania poprzez kontakt ze sceną Teatru Wielkiego w Łodzi, uczestniczenia w różnych imprezach teatralnych, spektaklach, koncertach .
 • Co roku odbywa się Koncert Galowy (w Teatrze Wielkim w Łodzi lub w Teatrze Muzycznym w Łodzi), podczas którego można podziwiać uczniów w repertuarze tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i współczesnego.
 • W ramach praktyk scenicznych uczniowie biorą udział w spektaklach baletowych Teatru Wielkiego w Łodzi.
  Najzdolniejsi uczniowie biorą udział międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach baletowych oraz otrzymują stypendia artystyczne.
 • W szkole jest 7 sal baletowych, sale lekcyjne, biblioteka (oprócz książek jest duży zbiór utworów muzycznych, nagrań DVD baletów oraz archiwum koncertów, spektakli szkolnych), stołówka szkolna, gabinet fizjoterapii, magazyn kostiumów, pracownia krawiecka, pracownia szewska.
 • Uczniowie spoza Łodzi mogą mieszkać w Bursie Szkół Artystycznych przy ulicy Rybnej 11ABC (niedaleko szkoły) http://www.bsalodz.pl/