Informacje o szkole

 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella od IV klasy szkoły podstawowej
Nauka w szkole trwa 9 lat.
W okresie 9 lat nauki realizowana jest podstawa programowa przedmiotów ogólnokształcących klas IV-VIII szkoły podstawowej,  i czterech lat liceum oraz podstawa programowa przedmiotów artystycznych. Uczniowie w naszej szkole zdobywają umiejętności w zakresie tańca klasycznego, tańca współczesnego, tańca ludowego i charakterystycznego, tańca dawnego, historii tańca, rytmiki i innych. W szkole dzieci mają możliwość uczyć się języka angielskiego w klasach I-III szkoły baletowej, języka angielskiego i języka rosyjskiego od klasy IV.

Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 18.10.
Uczniowie, którzy kończą wcześniej zajęcia mogą czekać na rodziców w szkolnej czytelni pod opieką nauczyciela do godziny 17.30

Uczniowie klasy V szkoły baletowej przystępują obowiązkowo do egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie klasy IX (ostatniej) po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują dyplom zawodowego tancerza. Uczniowie po ukończeniu klasy IX zdają egzamin maturalny.

Dzieci od najmłodszych lat mają możliwość wypowiadania się i kreowania poprzez kontakt ze sceną Teatru Wielkiego w Łodzi, uczestniczenia w różnych imprezach teatralnych, spektaklach, koncertach . Co roku odbywa się Koncert Galowy (w Teatrze Wielkim w Łodzi lub w Teatrze Muzycznym w Łodzi), podczas którego można podziwiać uczniów w repertuarze tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i współczesnego.

W ramach praktyk scenicznych uczniowie biorą udział w spektaklach baletowych Teatru Wielkiego w Łodzi.
Najzdolniejsi uczniowie biorą udział międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach baletowych oraz otrzymują stypendia artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Fundacji Balet w Szczecinie.

W szkole jest 7 sal baletowych, sale lekcyjne, biblioteka (oprócz książek jest duży zbiór utworów muzycznych, nagrań DVD baletów oraz archiwum koncertów, spektakli szkolnych), stołówka szkolna, gabinet fizjoterapii, magazyn kostiumów, pracownia krawiecka, pracownia szewska.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkoły baletowej na stronie BIP Szkoły

Uczniowie spoza Łodzi mogą mieszkać w Bursie Szkół Artystycznych przy ulicy Rybnej 11ABC (niedaleko szkoły) http://www.bsalodz.pl/

Edukacja wczesnoszkolna w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi – klasy I-III szkoły podstawowej (prowadzone w ramach eksperymentu pedagogicznego od 1 września 2013 roku). Nauka w szkole jest bezpłatna.
Oprócz zajęć edukacji wczesnoszkolnej uczniowie realizują zajęcia artystyczne: 2 godziny podstaw tańca klasycznego, 2 godziny podstaw tańca ludowego, 2 godziny podstaw tańca współczesnego i 2 godziny rytmiki.
Dla uczniów czekających na rodziców zapewniamy opiekę świetlicową do godziny 17.00

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I-III szkoły podstawowej (edukacji wczesnoszkolnej) na stronie BIP Szkoły