I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH DLA UCZNIÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ BALETOWYCH


12-15 maja 2015 roku

https://www.youtube.com/watch?v=DcSpiKs2ASM

Organizator: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
Kierownik artystyczny Festiwalu: Aleksandra Stanisławska
Koordynator Festiwalu: Michał Mazur

Wyniki obrad Jury I Ogólnopolskiego Festiwalu Polskich Tańców Narodowych – Koszęcin 2015:

Jury w składzie dr Barbara Sier-Janik (przewodnicząca jury), dr hab. Aleksandra Dziurosz, Jan Łosakiewicz, Kazimierz Ratajczak, Jarosław Świątek po obejrzeniu prezentacji szkół z Bytomia, Łodzi i Warszawy przyznało nagrody:

 • Grand Prix –  nie przyznano
 • Kategoria: polskie tańce narodowe
  forma: duet
  I nagroda: „Zaproszenie do tańca”, chor. Maria Kuśnierz-Michalak – OSB Łódź
  II nagroda: „Taneczny Pląs” chor. Katarzyna Dziok – OSB Bytom
  forma: taniec zespołowy

  I nagroda: „Którą kocham, którą lubię”, chor. Małgorzata Julia Borowiec – OSB Warszawa
  II nagroda: „Oberkowe wywijania”, chor. Małgorzata Julia Borowiec – OSB Warszawa
  III nagroda: „Oberek”, chor. Maria Kuśnierz-Michalak – OSB Łódź
 • Kategoria: stylizacja polskiego folkloru tanecznego
  forma: solo
  nie przyznano nagród
  forma: duet
  I nagroda: „Tańcowały dwa Michały”, chor. Maria Kuśnierz-Michalak – OSB Łódź
  II nagroda: „Kujawiak”, chor. Maria Kuśnierz-Michalak – OSB Łódź
  forma: taniec zespołowy
  I nagroda: „Aż do końca świata”, chor. Małgorzata Julia Borowiec – OSB Warszawa
  II nagroda: „Maryś…”, chor. Aleksandra Stanisławska – OSB Łódź
  III nagroda: „Nieokrzesanie”, chor. Małgorzata Julia Borowiec – OSB Warszawa

Jury przyznało również nagrody:

 • Dla Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie za najlepszą całościową prezentację szkolną podczas Festiwalu
 • Dla nauczycieli, których praca i zaangażowanie w przygotowanie uczestników Festiwalu została najwyżej oceniona (nagroda finansowa):
  Małgorzata Julia Borowiec – OSB Warszawa
  Maria Kuśnierz-Michalak – OSB Łódź
 • Dla nauczyciela za najciekawszą choreografię
  „Którą kocham, którą lubię” – Małgorzata Julia Borowiec w kategorii polskich tańców narodowych – OSB Warszawa
  „Maryś…” – Aleksandra Stanisławska w kategorii stylizacja polskiego folkloru tanecznego – OSB Łódź
 • Dla nauczyciela za najciekawszą choreografię i interpretację muzyki Henryka Wieniawskiego
  „Aż do końca świata” – Małgorzata Julia Borowiec – OSB Warszawa

Nagrody i wyróżnienia pozaregulaminowe:
Wyróżnienia:

  • Natalia Augustyniak za naturalność w interpretacji tańca – OSB Łódź
  • Kasper Górczak za piękną prezentację sceniczną – OSB Łódź
  • Bartosz Białowąs za prezentację mazura – OSB Warszawa

Nagrody:

 • Aleksandra Pawlak i Mariusz Fiedor – OSB Łódź, zaproszenie na warsztaty polskich tańców ludowych i narodowych w Koszęcinie 5-13 lipca 2015 roku
 • OSB Bytom – zaproszenie na warsztaty weekendowe w Koszęcinie