Festiwale

Uczniowie szkoły baletowej biorą udział w Festiwalach:

Festiwal Współczesnej Choreografii w Witebsku, Białoruś
Wyjazdy uczniów na Festiwal Współczesnej Choreografii w Witebsku są organizowane od wielu lat przy współpracy z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim w ramach współpracy regionu łódzkiego z regionem Witebskim na Białorusi.

Festiwal „Szalone Dni Muzyki, Opera Narodowa Warszawa
Występ przygotowany z uczniami Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.
1 października 2017 roku – La Danse
28 września 2014 roku – muzyka amerykańska
28 września 2013 roku – muzyka francuska i hiszpańska

Festiwal DANCE OPEN St. Petersburg, Rosja
W dniach 23-28 kwietnia 2014 roku w St. Petersburgu odbyła się XIII edycja Dance Open Ballet Festival. W koncercie młodych talentów wystąpili uczniowie: Adrianna Rieske z klasy VII i Mariusz Morawski z klasy VI. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach tańca klasycznego.

Forum Regionów Partnerskich Obwodu Leningradzkiego
St. Petersburg, Rosja
Wyjazd uczniów do St. Petersburga zorganizowany przy współpracy z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim w lipcu 2011 roku. Uczniowie Daria Majewska, Milena Bartoszewska, Jerzy Kaźmierczak i Karolina Laskowska wystąpili w Koncercie w pałacu Taurydzkim w St. Petersburgu.