Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi

"Młody Duch Tańca"
Rok szkolny 2016/2017
Patron Szkoły
Informacje o szkole
Stypendyści
Sukcesy w konkursach
Warsztaty, seminaria
Koncerty, spektakle
Festiwale
Festiwal Koszęcin
Sponsorzy
Jubileusz 40-lecie

Płatne warsztaty dla dzieci

Zadania w ramach programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego „Bezpieczne szkoła - kontynuacja projektu” 1.Instalacja przeciwpożarowego Systemu Sygnalizacji Pożaru. 2.Instalacja sprzętu gaśniczego – hydrantów wewnętrznych. 3.Podniesienie odporności ogniowej ścian i słupów.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ”

Kontakt:

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
ul. Wrocławska 3/5,
91-052 Łódź

telefony:
sekretariat dyrektora
42 613 10 20,
sekretariat uczniowski
42 613 10 24,
fax.: 42 613 10 27
e-mail:
sekretariat dyrektora
sekretariat_baletowa@idsl.pl;
dyrektor szkoły dyrektor_baletowa@idsl.pl;
sekretariat uczniowski sekretariat_ucz@idsl.pl;
BIP szkoły
http://bip.e-cea.pl/1305

WITAMY SERDECZNIE
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
jest jedną z pięciu państwowych szkół baletowych w Polsce i jedyną w województwie łódzkim. 

Szkoła kształci  zawodowych tancerzy, którzy po ukończeniu szkoły tańczą
tańczą w zespołach baletowych teatrów muzycznych, operowych i operetkowych, oraz w zespołach Pieśni i Tańca "Śląsk" i "Mazowsze". Tańczą na scenach w kraju i za granicą.

Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa 9 lat.
Do klasy pierwszej baletowej przyjmowani są uczniowie po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.
W tym okresie realizowana jest podstawa programowa klas IV-VIII szkoły podstawowej  i czterech lat liceum oraz podstawa programowa przedmiotów artystycznych. Uczniowie w naszej szkole zdobywają umiejętności w zakresie tańca klasycznego, tańca współczesnego, tańca ludowego i charakterystycznego, tańca dawnego, historii tańca, rytmiki i innych.

Dzieci od najmłodszych lat mają możliwość wypowiadania się i kreowania poprzez kontakt ze sceną, uczestniczenia w różnych koncertach, festiwalach, spektaklach Teatru Wielkiego w Łodzi.

Najzdolniejsi uczniowie biorą udział międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach baletowych oraz otrzymują stypendia artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Fundacji Balet w Szczecinie.

Uczniowie klasy V szkoły baletowej przystępują obowiązkowo do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie klasy IX (ostatniej) po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują dyplom zawodowego tancerza. Uczniowie po ukończeniu klasy IX zdają egzamin maturalny.

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE SZKOŁY 15.12.2017, 10.01.2018 GODZ. 17.30
W programie: koncert uczniów szkoły, zwiedzanie szkoły, informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej oraz do klas programowo wyższych.


REKRUTACJA DO SZKOŁY BALETOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 OD STYCZNIA 2018 ROKU.
Szczegółowe informacje na stronie BIP.

Mariusz Morawski - absolwent 2017 

wygrał Międzynarodowy Konkurs Tańca "Złote pointy 2017" w Szczecinie,
otrzymał tytuł "Najlepszy absolwent szkół baletowych w Polsce 2017",
nagrodę ZASP oraz nagrodę publiczności

27 III 2007 roku - Towarzystwo Przyjaciół Łodzi przyznało szkole przez medalu „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej za kreatywne i ważne społecznie dokonania na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi. Patronką medalu jest jedna z najwybitniejszych łodzianek XX wieku, współtwórczyni Opery Łódzkiej, baletu i szkolnictwa baletowego w Łodzi.

18 czerwca 2010 roku - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi otrzymała Certyfikat Instytucji Innowacyjnej przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

17 czerwca 2013 roku
- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi otrzymała Certyfikat "Kreator kompetencji społecznych" przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły (Statut szkoły, regulaminy szkolne, wykaz podręczników, informacje na temat korzystania ze stołówki szkolnej, zasady naboru, oferty pracy, zamówienia publiczne i inne) na stronie BIP szkoły

 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi
2018-01-23 12:34:54