Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi

Ochrona danych osobowych

Rok szkolny 2018/2019
Patron Szkoły
Informacje o szkole
Stypendyści
Sukcesy w konkursach
Warsztaty, seminaria
Koncerty, spektakle
Festiwale
Festiwal Koszęcin
Sponsorzy
Jubileusz 40-lecie
"Młody Duch Tańca"

Płatne warsztaty dla dzieci

Zadania w ramach programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego „Bezpieczne szkoła - kontynuacja projektu” 1.Instalacja przeciwpożarowego Systemu Sygnalizacji Pożaru. 2.Instalacja sprzętu gaśniczego – hydrantów wewnętrznych. 3.Podniesienie odporności ogniowej ścian i słupów.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ”

Kontakt:
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
ul. Wrocławska 3/5,
91-052 Łódź

telefony:
sekretariat dyrektora
42 613 10 20,
sekretariat uczniowski
42 613 10 24,
fax
.: 42 613 10 27

e-mail:
sekretariat szkoły
sekretariat_baletowa@idsl.pl
dyrektor szkoły
dyrektor_baletowa@idsl.pl
sekretariat uczniowski
sekretariat_ucz@idsl.pl
intendent
intendent_baletowa@idsl.pl

inspektor ochrony danych osobowych:
Tomasz Kuciński iod_baletowa@idsl.pl

BIP szkoły
http://bip.e-cea.pl/1305

WITAMY SERDECZNIE
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
jest jedną z pięciu państwowych szkół baletowych w Polsce i jedyn���� w województwie łódzkim.

KOMUNIKAT
Informacje o rekrutacji do szkoły (do kasy pierwszej edukacji wczesnoszkolnej, do klasy pierwszej szkoły baletowej, do klas wyższych niż pierwsza) na rok szkolny 2019/2020 oraz formularze są dostępne na stronie
BIP


Serdecznie Zapraszamy!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------


    KOMUNIKATY, INFORMACJE

W związku z nadal trwającą termomodernizacją w budynku szkoły:
● w dniu 3 września 2018 roku nie odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,
● 3-7 września 2018 roku - dni wolne od zajęć dydaktycznych; dla uczniów, którym rodzice w tych dniach nie mogą zapewnić opieki w godzinach 7.45 - 17.00 będą w szkole dyżury nauczycieli;
● zajęcia dydaktyczne dla wszystkich uczniów zaczynamy 10 września 2018 roku (poniedziałek) - plan zajęć  dydaktycznych zostanie opublikowany na stronie BIP szkoły 3 września 2018; zajęcia repertuaru, zajęcia wyrównawcze będą realizowane od 11 września według planu wywieszonego w szkole;
część prac wewnątrz i na zewnątrz budynku będzie kontynuowana we wrześniu, październiku; stołówka i szatnia będą nieczynne do zakończenia prac;
dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej oraz I, II baletowej będzie realizowany program "Owoce w szkole" - pierwsza dostawa owoców, warzyw dla dzieci 17 września 2018 roku
zebrania z rodzicami - 10 września 2018, godzina 17.30
● rada pedagogiczna - 31 sierpnia 2018 roku, godzina 11.00 - Bursa Szkół Artystycznych, ul. Rybna 11ABC
Od 22 sierpnia 2018 roku sekretariat dyrektora jest czynny w godzinach 8.00 - 16.00. Kontakt do sekretariatu pod numerem 42 613 10 20 (stacjonarny) lub 519 370 257 lub drogą mailową sekretariat_baletowa@idsl.pl. Nie działają nadal telefony wewnętrzne. Ze względu na trwające roboty w środku budynku do czasu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych sekretariat przyjmuje tylko w sprawach bardzo pilnych i terminowych (m.in. składanie wniosków kandydatów do pierwszej klasy edukacji wczesnoszkolnej w naborze uzupełniającym)
--------------------------------------------------------------------------------------------


Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
kształci  zawodowych tancerzy, którzy po ukończeniu szkoły tańczą
tańczą w zespołach baletowych teatrów muzycznych, operowych i operetkowych, oraz w zespołach Pieśni i Tańca "Śląsk" i "Mazowsze". Tańczą na scenach w kraju i za granicą.

Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa 9 lat.
Do klasy pierwszej baletowej przyjmowani są uczniowie po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.
W tym okresie realizowana jest podstawa programowa klas IV-VIII szkoły podstawowej  i czterech lat liceum oraz podstawa programowa przedmiotów artystycznych. Uczniowie w naszej szkole zdobywają umiejętności w zakresie tańca klasycznego, tańca współczesnego, tańca ludowego i charakterystycznego, tańca dawnego, historii tańca, rytmiki i innych.

Dzieci od najmłodszych lat mają możliwość wypowiadania się i kreowania poprzez kontakt ze sceną, uczestniczenia w różnych koncertach, festiwalach, spektaklach Teatru Wielkiego w Łodzi.
Najzdolniejsi uczniowie biorą udział międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach baletowych oraz otrzymują stypendia artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Fundacji Balet w Szczecinie.

Uczniowie klasy V szkoły baletowej przystępują obowiązkowo do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie klasy IX (ostatniej) po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują dyplom zawodowego tancerza. Uczniowie po ukończeniu klasy IX zdają egzamin maturalny.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Mariusz Morawski - absolwent 2017 

wygrał Międzynarodowy Konkurs Tańca "Złote pointy 2017" w Szczecinie,
otrzymał tytuł "Najlepszy absolwent szkół baletowych w Polsce 2017",
nagrodę ZASP oraz nagrodę publiczności

27 III 2007 roku - Towarzystwo Przyjaciół Łodzi przyznało szkole przez medalu „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej za kreatywne i ważne społecznie dokonania na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi. Patronką medalu jest jedna z najwybitniejszych łodzianek XX wieku, współtwórczyni Opery Łódzkiej, baletu i szkolnictwa baletowego w Łodzi.

18 czerwca 2010 roku -
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi otrzymała Certyfikat Instytucji Innowacyjnej
przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

17 czerwca 2013 roku
- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi otrzymała Certyfikat "Kreator kompetencji społecznych" przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły (Statut szkoły, regulaminy szkolne, wykaz podręczników, informacje na temat korzystania ze stołówki szkolnej, zasady naboru, oferty pracy, zamówienia publiczne i inne) na stronie BIP szkoły

   

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi
2019-03-19 15:22:58