Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi

"Młody Duch Tańca"
Rok szkolny 2016/2017
Patron Szkoły
Informacje o szkole
Stypendyści
Sukcesy w konkursach
Warsztaty, seminaria
Koncerty, spektakle
Festiwale
Festiwal Koszęcin
Sponsorzy
Jubileusz 40-lecie

Płatne warsztaty dla dzieci

Zadania w ramach programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego „Bezpieczne szkoła - kontynuacja projektu” 1.Instalacja przeciwpożarowego Systemu Sygnalizacji Pożaru. 2.Instalacja sprzętu gaśniczego – hydrantów wewnętrznych. 3.Podniesienie odporności ogniowej ścian i słupów.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ”

Kontakt:
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
ul. Wrocławska 3/5,
91-052 Łódź

telefony:
sekretariat dyrektora
42 613 10 20,
sekretariat uczniowski
42 613 10 24,
fax
.: 42 613 10 27
e-mail:
sekretariat dyrektora
sekretariat_baletowa@idsl.pl;
dyrektor szkoły dyrektor_baletowa@idsl.pl;
sekretariat uczniowski sekretariat_ucz@idsl.pl;

inspektor ochrony danych osobowych:
Maciej Twardowski iod_baletowa@idsl.pl

BIP szkoły
http://bip.e-cea.pl/1305

WITAMY SERDECZNIE
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
jest jedną z pięciu państwowych szkół baletowych w Polsce i jedyną w województwie łódzkim.

KOMUNIKAT

Po badaniu przydatności kandydatów w dniu 22 czerwca 2018r., mamy jeszcze wolne miejsca w klasie I edukacji wczesnoszkolnej

Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella
ogłasza nabór uzupełniający do pierwszej klasy edukacji wczesnoszkolnej (7-latki)
na rok szkolny 2018/2019

Termin składania wniosków do 28 sierpnia 2018 roku
Termin badania przydatności kandydatów - 30 sierpnia 2018 roku
Informacje szczegółowe oraz wnioski do pobrania na stronie BIP

Serdecznie Zapraszamy!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------


    KOMUNIKATY, INFORMACJE


Ze względu na brak prądu w budynku sekretariat szkoły obecnie jest nieczynny - kontakt ze szkołą tylko  pod numerem 519 370 257
W związku z rozpoczętą termomodernizacją (wymiana instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, OC, wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku) mogą nastąpić problemy z działaniem centrali telefonicznej; kontakt z sekretariatem szkoły jest możliwy pod telefonem komórkowym 519 370 257;
Wydawanie świadectw promocyjnych, nagród odbędzie się 22 czerwca 2018 roku w siedzibie Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi przy ulicy Rybnej 11 ABC:
godzina 10.00 – klasa II i III edukacji wczesnoszkolnej
godzina 10.30 – klasa Ib i IIb
godzina 11.00 – klasa IIIb – Vb
godzina 11.30 – klasa VI-VIII
Składanie kopii świadectw przez kandydatów do szkoły, odbiór dokumentów – siedziba szkoły przy ul. Wrocławskiej 3/5 – sekretariaty na parterze.
● W dniu 30 maja 2018 roku zajęcia dydaktyczne dla uczniów kończą się o godzinie 14.50
● W związku z planowanym rozpoczęciem termomodernizacji w czerwcu 2018 roku zajęcia dydaktyczne dla uczniów kończą się 30 maja 2018 roku (zajęcia czerwcowe zostały odpracowane).
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella kształci  zawodowych tancerzy, którzy po ukończeniu szkoły tańczą tańczą w zespołach baletowych teatrów muzycznych, operowych i operetkowych, oraz w zespołach Pieśni i Tańca "Śląsk" i "Mazowsze". Tańczą na scenach w kraju i za granicą.

Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa 9 lat.
Do klasy pierwszej baletowej przyjmowani są uczniowie po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.
W tym okresie realizowana jest podstawa programowa klas IV-VIII szkoły podstawowej  i czterech lat liceum oraz podstawa programowa przedmiotów artystycznych. Uczniowie w naszej szkole zdobywają umiejętności w zakresie tańca klasycznego, tańca współczesnego, tańca ludowego i charakterystycznego, tańca dawnego, historii tańca, rytmiki i innych.

Dzieci od najmłodszych lat mają możliwość wypowiadania się i kreowania poprzez kontakt ze sceną, uczestniczenia w różnych koncertach, festiwalach, spektaklach Teatru Wielkiego w Łodzi.
Najzdolniejsi uczniowie biorą udział międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach baletowych oraz otrzymują stypendia artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Fundacji Balet w Szczecinie.

Uczniowie klasy V szkoły baletowej przystępują obowiązkowo do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie klasy IX (ostatniej) po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują dyplom zawodowego tancerza. Uczniowie po ukończeniu klasy IX zdają egzamin maturalny.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Mariusz Morawski - absolwent 2017 

wygrał Międzynarodowy Konkurs Tańca "Złote pointy 2017" w Szczecinie,
otrzymał tytuł "Najlepszy absolwent szkół baletowych w Polsce 2017",
nagrodę ZASP oraz nagrodę publiczności

27 III 2007 roku - Towarzystwo Przyjaciół Łodzi przyznało szkole przez medalu „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej za kreatywne i ważne społecznie dokonania na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi. Patronką medalu jest jedna z najwybitniejszych łodzianek XX wieku, współtwórczyni Opery Łódzkiej, baletu i szkolnictwa baletowego w Łodzi.

18 czerwca 2010 roku -
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi otrzymała Certyfikat Instytucji Innowacyjnej
przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

17 czerwca 2013 roku
- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi otrzymała Certyfikat "Kreator kompetencji społecznych" przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły (Statut szkoły, regulaminy szkolne, wykaz podręczników, informacje na temat korzystania ze stołówki szkolnej, zasady naboru, oferty pracy, zamówienia publiczne i inne) na stronie BIP szkoły

   

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi
2018-08-06 20:21:18